Zanim La Salette stało się miejscem rozlicznych pielgrzymek, znanym sanktuarium usytuowanym na wysokości 1800 m n.p.m., nieopodal granicy, między Alpami z północy i z południa, przesłanie pozostawione tam przez Matkę Bożą w czasie jej objawienia stało się punktem zwrotnym w historii Kościoła. Ażeby móc lepiej zrozumieć sens pielgrzymek podążających w kierunku La Salette, trzeba przeanalizować najpierw treść samego orędzia i jego przekaz.

Objawienie. Opis krytyczny

Tekst niedrukowany, zdeponowany w archiwum prowincji francuskiej.

Więcej

Miejsce objawienia

La Salette

Więcej

Orędzie La Salette

19 września 1846 r.

Więcej

Świadkowie

Maksymin i Melania

Więcej

Tajemnice

Co Maryja przekazała dzieciom?

Więcej

La Salette po Soborze

J. Stern, La Salette depuis Vatican II.

Więcej